Na úvodní stránku

Lidé s postižením se mohou stát dobrovolníky a rozvíjet prospěšné projekty po celém světě

Redakční poštou

2017-04-19

Různé

Přečteno: 861


Ve středu 5. 4. 2017 se v 19:00 ve Studiu Alta v pražských Holešovicích rozběhla série informačních workshopů s tématikou dobrovolnictví, levného cestování a využití dobrovolnictví pro budoucí pracovní kariéru.


Nezisková organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit v rámci večera nazvaného "Myslíme na dobrovolnictví ve Studiu Alta" představí potenciálním zájemcům o dobrovolnictví možnosti zapojení do mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR a v zahraničí. Zvláštní část programu bude určena zájemcům s postižením i organizacím, které jejich zapojení do společnosti podporují. Pozitivní dopad takové zkušenosti odráží zážitek dobrovolnice Moniky Goldefusové, která je neslyšící: "Díky zapojení do dobrovolnického projektu ve Španělsku jsem získala více sebevědomí v komunikaci se slyšícími".

Dobrovolnictví může výrazně napomoct k vytvoření skutečně inkluzivní společnosti. Lidé s postižením, kteří jsou často příjemci pomoci druhých, se díky dobrovolnictví mohou sami stát těmi, kdo se aktivně zapojí do společnosti a přispějí k rozvoji neziskových projektů a místních komunit. INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) tuto myšlenku rozvíjí prostřednictvím programu inkluzivního dobrovolnictví "Dobrovolnictví pro všechny".
"Lidé se znevýhodněním se mohou stát součástí mezinárodní skupiny dobrovolníků z různých částí světa. Mají tak rovnocennou šanci získat nové zkušenosti a schopnosti, které dobrovolnictví poskytuje. Účastí se mění jejich postoj k vlastnímu znevýhodnění a přispívají k překonávání stereotypů ve většinové společnosti," popisuje přínos programu koordinátorka Jana Koňasová.

Mezinárodní dobrovolnické projekty, které jsou známé pod názvem workcampy, jsou ve světě rozšířeným způsobem podpory veřejně prospěšných záměrů organizací a obcí. Každoro! čně se jich koná více než 2000 v 70 zemích Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. První workcamp se konal v roce 1920 ve Francii poblíž Verdunu a jeho cílem bylo posílení mezinárodního míru a solidarity.
Tyto základní ideje nesou workcampy dodnes a postupně se rozšiřují o další aktuální témata jako je např. aktivní občanství, udržitelný rozvoj či právě inkluzivní přístup k všem.


Sdílet na Facebooku

Zpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je pondělí
19.04.2021


reklama: bb.billboard.cz