Na úvodní stránku

Je HTA v českém pojetí nástroj nebo zbraň?

Redakční poštou

2013-07-03

Různé

Přečteno: 940


Ministerstvo zdravotnictví ČR v těchto dnech usiluje o zásadní změnu pravidel vstupu nových technologií do českého zdravotnictví.


Po vzoru některých zemí chce ministerstvo zavádět tzv. Health Technology Assessment (HTA). Jde však originální „českou“ cestou, kde hrozí, že se proces rozhodování stane netransparentním a dokonce v rozporu s českým i evropským právem.

„HTA systém nepřinese větší spravedlnost – spíše naopak. Černého Petra si vyberou pacienti s vážnější diagnózou, vzácným onemocněním či špatnou prognózou onemocnění,“ říká PhDr. Ivana Plechatá z Masarykovy univerzity. „HTA je dílem záměrně a dílem nuceně z nedostatku dat, zužováno na ekonomickou stránku věci s jasnou motivací ušetřit na všem novém s cílem zastavit zvyšující se výdaje na zdravotnictví. To se však v žádné zemi, která uplatňuje HTA, nezdařilo,“ dodává Ivana Plechatá.
V zemích, které HTA uplatňují důsledně, to má za následek komplikace a byrokratické bariéry v přístupu pacientů k moderní a účinné léčbě. Jako příklad lze uvést Velkou Británii, pomyslnou Mekku HTA, která však nyní svůj přístup přehodnocuje.
Český návrh na zřízení Komise HTA silně připomíná období rozhodování tzv. kategorizační komise, která neprůhledně stanovovala cenu a úhradu léků v 90. letech. Díky tomu se ČR dostala do konfliktu s Evropskou komisí a tento stav v případě zřízení Komise HTA opět hrozí.

 „Přitom již nyní SÚKL blokuje vstup vysoce účinných léků a nových technologií do systému úhrad, a to zcela nezákonně tím, že si pro své hodnocení sám vytvořil hranici ochoty platit,“ říká MUDr. Jindřich Kotrba, který se systému zdravotnictví dlouhodobě věnuje.
Úřad se přitom odvolává na doporučení Světové zdravotnické organizace, která kalkuluje hranici efektivnosti technologie (tedy nikoli přímo hranici ochoty platit) na trojnásobek HDP na rok a obyvatele. V tomto doporučení není zohledněno, kromě finančních aspektů, žádná další hlediska, jako medicínská potřebnost, vážnost onemocnění, kulturní, sociální či etické aspekty. Sama WHO pak vyzývá země, aby tyto aspekty upravila pro svoje národní potřeby.

Pro pacienty to není dobrá zpráva. „Nedostala jste léčbu? Víte ze zahraničí, že existuje metoda či technologie, která by vám mohla pomoci? V současnosti se můžete obrátit na pojišťovnu a vyjednávat, spojit se s dalšími podobně postiženými pacienty a podobně. Až bude fungovat komise HTA, tak budete mít nejspíš smůlu! Odpovědný za to bude „systém“ a s tím, jak známo, se jen tak nedohodnete – nemá jméno, nemá tvář a většinou ani hlavu na myšlení,“ doplňuje Ivana Plechatá.
Ministerstvo zdravotnictví připravilo na podzim 2012 čtyři pilotní projekty, které měly otestovat mechaniku HTA v českých podmínkách. Po měsících mlčení nyní v časové tísni hodlá odborné veřejnosti představit výsledky, nikoliv však konkrétní analýzy a data, ze kterých vycházeli.

 „Celé mi to připomíná absurdní hru. Horečnatě se pracuje na „objektivizaci“ rozhodování  o dostupnosti nové léčby, ale bez objektivních dat, místo, aby se využívaly již existující nástroje k ucpávání  děr a kráterů, kudy unikají peníze v našem zdravotnictví. Politici a úředníci nastavují další byrokratická pravidla, aby se v zápětí zjistilo, že je vlastně nejde dodržovat. Možná si neuvědomují, že i oni, nebo jejich blízcí budou v budoucnu potřebovat nový lék či metodu.“ dodává Ivana Plechatá.
 
HTA
HTA – Health Technology Assessment, neboli hodnocení zdravotnických technologií je komplexní a multidisciplinární proces, kde se shromažďují a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech nových medicínských technologií (léky, zdravotnické prostředky, léčebné, diagnostické a preventivní postupy apod.) do systému zdravotnictví. Proces sestává ze tří fází (hodnocení, posouzení a rozhodnutí), které vyžadují naprosté oddělení, nezávislost a transparenci.

zdroj:
Mgr. Markéta Pudilová

Sdílet na Facebooku

Zpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
24.01.2019


reklama: bb.billboard.cz